Yêu cầu nghề tập sự công chứng

nghề công chứng viên
Những người tập sự mới ra trường có giấy chứng nhận tốt nghiệp, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng có thể liên hệ với một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện tiêu chuẩn để tuyển vị trí tập sự về nghề nghiệp công chứng theo tiêu chuẩn của pháp luật quy định.
Đối với trường hợp không thể tự liên hệ với đơn vị tuyển tập sự về nghề công chứng có thể liên hệ với sở tư pháp địa phương để có thể được bố trí vào vị trí tập sự tại những tổ chức hành nghề công chứng của nhà nước.
– Khi đăng ký nhận vị trí thực tập công chứng, người tập sự bắt buộc phải đăng kí với sở Tư Pháp ở địa phương.
– Thời gian thực tập sinh công chứng : 
 + 12 tháng đối với những người có giấy chứng nhận tốt nghiệp
 + 6 tháng đối với những người có giấy chứng nhận nghề công chứng.
 Yêu ca đối với tổ chức tuyển thực tập sinh công chứng:
 – Phải có biên dịch viên hướng dẫn tận tình về dich cong chung.
 – Cơ sở vật chất phải đủ chất lượng đảm bảo đúng theo tiêu chí pháp luật quy định

Written by 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.