Tầm quan trọng của dịch thuật công chứng

dich-thuat-cong-chung (1)
Theo pháp luật của nhà nước Việt Nam, những tổ chức hoạt động về ngành nghề dịch thuật công chứng được nhà nước ủy quyền thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công chứng, dịch thuật hồ sơ hợp đồng trong giao dịch.
Song song theo đó những tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công chứng phải thực hiện đúng chức trách và nghĩa vụ công chứng những hồ sơ hợp đồng đúng với pháp luật nhưng phải đảm bảo được lợi ích của nhà nước.
Vậy tầm quan trọng của dịch thuật công chứng ra sao ? 
Hầu hết mọi hoạt động nhỏ hoặc lớn như :
– Du học
– Kinh doanh
– Công tác xã hội
– Du lịch
– Định cư..v..v..
Đều sử dụng dịch thuật công chứng, những bản công chứng sẽ được các cơ quan nhà nước tiếp nhận hồ sơ vì trước đó chúng đã được thông qua xác nhận từ các bộ phận có thẩm quyền như trưởng phòng tư pháp được nhà nước ủy thác. Do đó những hoạt động trên vì thế sẽ được thực hiện dễ dàng hơn

Written by 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.