Lợi ích của dịch thuật công chứng mang lại

top-10-cong-ty-dich-thuat-uy-tin-nhat-tai-tphcm-06-1
Những tổ chức dịch thuật công chứng được nhà nước ủy thác giao cho nhiệm vụ dịch thuật công chứng các hợp đồng giao dịch mà các tổ chức, hoặc cá nhân yêu cầu.
Những lợi ích của hoạt động dịch thuật công chứng mang lại:
Lợi ích cho tổ chức/ cá nhân tham gia giao dịch: Việc công chứng hỗ trợ cho các tổ chức/cá nhân thực hiện việc giao dịch được dễ dàng hơn theo đúng pháp luật quy định, giảm bớt tình trạng tranh chấp, nhờ đó tăng cường lợi ích cho các tổ chức/cá nhân tham gia giao dịch theo đúng điều luật dịch thuật công chứng của nhà nước.
Xây dựng nhà nước pháp luật: Hoạt động công chứng cũng góp phần khiến những việc giao dịch, kinh tế thương mại được thực hiện đúng khuôn khổ của luật pháp nhà nước.
Lợi ích mang lại cho tổ chức hành nghề công chứng: Khi sử dụng dịch vụ công chứng, những tổ chức hành nghề công chứng được phép thu phí theo đúng quy định của pháp luật.

Written by 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.